<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, November 26, 2003

Erektuslaisuuden syvin olemus
(tylsää jorinaa - älä vaan lue)


Aika ja minä on Henryn mukaan kysellyt taannoin erektuslaisuuden määrittelyn perään. En löytänyt kyseistä kysymystä Ihmissuhteiden ja tasa-arvon kirjoittajan tekemästä linkistä, mutta vastaan siihen silti mielelläni.

Olemuksen ytimen jäljille päästään näppärimmin miettimällä erektuslaisia yhdistäviä tekijöitä.

Minä näen erektuslaisuuden pohjan puutteellisessa psykologian, historian, filosofian ja sosiologian tuntemuksessa. Uskotaan luolamiehiltä asti periytyviin universaaleihin lakeihin ja mihin tahansa "tieteellisen" kuuloisesti kirjoitettuihin hömppäartikkeleihin, koska muut kuin tekniikan opinnot ovat jääneet erektuslaisilla huteralle pohjalle tai kokonaan puuttumaan. Niinpä sitten kuvitellaan, että evoluutiopsykologiasta voi johtaa mitä tahansa ihmisen käyttäytymistä selittäviä malleja.

Toinen Erektuksen kulmakivi on rationaalisuudesta ja loogisesta ajattelusta hehkuttaminen. Valitettavasti nämä hyveet eivät juuri koskaan aktualisoidu erektuslaisten omissa kirjoituksissa, jotka ovat useimmiten (ei aina!) tunteenomaisia ja lapsellisia. Se mitä erektulaiset itse kutsuvat hienosti todennäköisyyksien kunnioittamiseksi sekä tilastollisten ilmiöiden korostamiseksi yksittäistapausten sijaan, tarkoittaa käytännössä karkeiden yleistysten tekoa. Ne eivät selitä ilmiöitä kuin pintatasolla. Norsun ampuminen hehtaaripyssyllä ei liene huono ajatus, mutta silloin kun pyritään tutkimaan todellisuutta hiukankin hienovivahteisemmin, tilastot ja yleistykset eivät juuri auta osumaan maaliin ihmisen käyttäytymistä selvitettäessä. Monien muiden asioiden selittämiseen ne kyllä soveltuvat mainiosti, mutta tällöin kyse on harvoin esimerkiksi ihmisen pariutumisen kaltaisesta monimutkaisesta ilmiöstä.

Erektuslaisten mukaan heidän ajattelulleen ominaista on oman itsen erottaminen tarkasteltavasta asiasta.
"Markkina-arvoista puhuessaan erektuslaiset pyrkivät tarkastelemaan ilmiötä 'tieteellisesti' tilastollisena ilmiönä, vaikka yksityiselämissään käyttäytyvät kuten muut. Oman parinvalintakäyttäytymisen tarkkailu ulkopuolisen objektiivisen katsojan silmin ei tuota erektuslaisille vaikeuksia"


Näin kirjoittaa Henry ilmeisen vilpittömissä yrityksessään selvittää omaa toimintaansa. Ulkopuolisesta tarkkailijasta kuitenkin vaikuttaa, että juuri oman käytöksen tarkastelun kohdalla hänellä (kuten meillä muillakin) on sokea piste. Jos edes erektuslaisten omat elämäntavat eivät tue heidän "tieteellisiä teorioitaan", missä on se kriittinen massa, joka niiden mukaan muka toimii? Erektuslaisten käyttämä tieteellinen metodi tunnetaankin paremmin nimellä "Pylly edellä puuhun".

Huuhaan vastustamisesta minulla ei ole kommentoitavaa, käsittääkseni se on kannatettava pyrkimys. Sen sijaan haluaisin kiinnittää huomion siihen, että erektuslaiset ovat jotenkin sekoittaneet sanat "huuhaa" ja "humanismi". Hypoteesini mukaan syynä ovat ne kaikki teknillisten korkeakoulujen kampuksilla poikaporukassa vietetyt opiskeluvuodet, joiden aikana yliopisto ja erityisesti sen opiskelijanaiset ovat alkaneet edustaa heille sitä ihmisryhmää, joka ei paikallisessa opiskelijakapakassa ole innostunut puhelemaan lujuuslaskelmista ja muttereista eli uskoo siis vain huuhaaseen.

Kun trio erektuslainen "humanistisesta hutusta" paasatessaan kirjoittaa, että "(m)onille ihmisille on vaikeaa erottaa toisistaan objektiivisuuteen pyrkivä rationaalinen ajattelu, omat tuntemukset ja oikeina pidetyt arvot--", hän tulee sanoneeksi jotain olennaista omasta päättelytavastaan. Se osoittaa, että "humanismi" on erektuslaisille jonkinlainen peikko, joka tuntuu parhaiten olevan tavoitettavissa heidän omissa kirjoituksissaan eli erektuslaisten loogisuuden puutteena ja omien tuntemusten nimittämisenä objektiiviseksi todellisuudeksi. Joku voisi tässä kohtaa kokea houkutusta käyttää sanaa projisointi.

Humanisteille onkin trio Erektuksen ajatusmallissa

"tyypillistä pelätä pahaa tietoa. Tietoa, josta he pelkäävät vedettävän vaarallisia ja perusteettomia johtopäätöksiä. Humanisti haluaa uskoa ihmisen hyvyyteen ja maailman oikeudenmukaisuuteen - maailmaan, jota siihen sopimattomat faktat eivät saa järkyttää."


Tieteen pyrkimys on kyllä oppialasta riippumatta etsiä ennen muuta tietoa välittämättä hiukkaakaan siitä, järkyttääkö se jonkun uskoa hyvyyteen tai maailman oikeudenmukaisuuteen. Tässä siis on taas kyseessä trioerektuslainen uskomus, että kaikki muut toimivat samoin kuin he itse. (Oletan, että trio Erektus yrittää hyökätä "humanistisia tieteitä vastaan". Jos taas kyse ei ole tutkijoista, olisi hauska tietää ihan ensimmäiseksi, kenestä tarkalleen "humanismista" puhuttaessa on kyse. Kenestä tahansa, joka ei ole insinööri?)

Tiivistäen voisi todeta, että erektuslaisuuden syvin olemus on tietää vähän ja luulla paljon.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


Ilmainen www-laskuri